top of page

Styrearbeid

 

Complete Consulting AS har gjennom mange års erfaring opparbeidet seg god forståelse og innsikt i det å sitte i styrer og drive saker effektivt gjennom diskusjoner som hører hjemme i et styre. Complete har også kompetansen til å være rådgivende part ovenfor et styre innenfor visse fagområder.

Vi er også samarbeidspartner med Styreutvikling Romerike.

Symbol - styre.png
Styrearbeid: Service
bottom of page