Styrearbeid

Styrearbeid og Styreutvikling

Flere av våre medarbeidere har mange års erfaring som både styreleder og styremedlem. Dette er en erfaring som du kan dra nytte av. Vi er også samarbeidspartner med Styreutvikling Romerike.

Business Meeting