top of page

Property Management Norge AS

Vi er på besøk hos Tor-Arne Bergum som er daglig leder i Property Management Norge AS (PMN) som er lokalisert på Lierstranda. PMN har vært kunde hos Complete Consulting AS siden oktober 2015.

Konverteringen av PMN til Xledger var en av de største oppgavene Complete Consulting AS gjorde på det tidspunktet, med mange forskjellige eiendommer. Complete Consulting AS hadde allerede konvertert sine selskaper til Xledger, men fikk videreutviklet sin «Xledger-kompetanse» gjennom samarbeidet og implementering av PMN til Xledger. Det var naturligvis en god del utfordringer i starten, men med godt samarbeid og forståelse mellom partene ble implementeringen meget vellykket.

Tor-Arne forteller at selskapet startet i sin nåværende form mars 2015. «Da var vi kun to mann». Nå har vi blitt 6 medarbeidere og hadde en omsetning i 2019 på ca 32 millioner. Av omsetningen på 32 millioner er det ca. 23 millioner som håndteres som felleskostnader. Disse felleskostnadene er ikke resultatbyggende. Driftsresultatet for 2019 ble på ca. 1 500 000 før skatt beregnet ut fra en omsetning på ca. 9 millioner. Dette er et resultat vi er godt fornøyd med. PMN forvalter i dag en eiendomsportefølje på ca. 400 000 kvm fordelt på ca. 60 eiendommer. Markedet for våre tjenester er voksende og vi må tilpasse oss dette og det vil medføre at vi vil øke staben i takt med behovet for våre tjenester.

Hva slags tjenester leverer PMN?

 

«PMN utfører teknisk eiendomsforvaltning på vegne av eiere av forskjellige typer forretningseiendommer. Vi ivaretar, på vegne av gårdeier, deres ansvar, f.eks. internkontroll og andre lovpålagte krav, som tillegges driften av en forretningseiendom. I tillegg er vi eiendommens «ansikt» utad.

For å kunne drifte effektivt og lønnsomt, har vi knyttet til oss en rekke meget gode samarbeidspartnere som levere alle former for tekniske tjenester, samt at vi har engasjert Complete Consulting AS til å bistå med regnskap- og økonomitjenester. Dette gjør at vi kan konsentrere oss om selve den administrative driften av eiendommene og kjøpe inn de nødvendige tjenestene.

Hva synes du er det beste med Xledger og Complete Consulting AS?

 

For meg som ikke er økonom eller regnskapsmann oppfatter jeg Xledger som brukervennlig. Som alle nye systemer man begynner å bruke er det naturligvis en innkjøringsperiode, men med meget god bistand fra Complete gikk det overraskende fort å tilpasse seg og kunne bruke systemet med de behov vi har.  Et godt brukergrensesnitt er en betingelse for at man skal kunne ha godt utbytte av et system, noe som jeg synes at Xledger absolutt har.

En annen ting er at man kan tildele rettigheter i systemet slik at den enkelte medarbeider får de nødvendige tilganger til de deler av systemet som den enkelte har behov for å få utført sine oppgaver på en god måte. Jeg oppfatter at mine medarbeidere også er godt fornøyd med Xledger ut fra den erfaring de har.

«Det funger veldig bra i hverdagen for oss»

 

«Når det gjelder Complete Consulting AS så valgte vi samarbeidet blant annet på grunnlag av at Complete, i tillegg til å være et meget godt regnskapsførerselskap, også hadde erfaring med drift av forretningseiendommer. Dette gjorde at de forsto hvilke utfordringer vi hadde. Complete drifter i dag ca 20 000 m2 med forretningseiendommer og av den grunn møter de også mange av de utfordringene vi har. Derfor er det veldig betryggende å ha en sparringspartner med den høye kompetansen som Complete har og som også forstår vår forretningsmodell.

Siden vi kan se de samme konti og tall online, er det lett å få forklart når det er noe jeg lurer på. Dette har økt min forståelse av hvordan regnskapet fungerer på de forskjellige nivåene. Dette gjør også at jeg lett kan navigere og gi mine kunder og leverandører de opplysninger som de måtte ha behov for. Og … skulle jeg stå fast, så er det bare å ta en telefon til Complete Consulting AS som geleider meg i riktig retning.

Våre kunder har også behov for å få utarbeidet rapporter i forskjellige former. I Xledger er det veldig enkelt å konvertere dataene over til Excel. Dette gjør det enkelt å sette opp forskjellige rapporter som våre kunder måtte ha behov for.

Hvordan ser den nærmeste fremtiden ut for PMN.

 

Fra 01.10 har vi inngått et tett samarbeid med Toma AS. Toma AS er ett av de ledende selskapene innenfor facility management og vil tilføre PMN en vesentlig vekst i tiden som ligger foran. Tiden får vise hva dette betyr, men at PMN vil fortsette med å vokse og på sikt vil være en solid leverandør av teknisk eiendomsforvaltning er helt sikkert.

Vi er meget godt fornøyd med det samarbeidet vi har med Complete Consulting AS og håper de vil bli med oss i PMN videre på reisen.

Besøk Property Management Norge AS på hjemmesiden: https://pm-norge.no/

Bilde 2.jpg
Bilde 1.jpg
bottom of page