top of page
Økonomi og regnskap: Services

Økonomi, regnskapstjenester og rådgivning

Tannhjul - bedriftsrådgivning.png
Tannhjul - regnskap.png

Complete utfører tradisjonelle regnskapstjenester i tillegg til rådgivningstjenester. Regnskapstjenestene danner fundamentet for å kunne komme med god og riktig rådgivning.

 

For kunne levere et godt regnskap er det viktig å få en god forståelse av bedriften og samarbeide tett med kunden. Jo større forståelse og innsikt Complete får hos kunden, dess mer verdi i form av god rådgivning kan Complete bidra med.

 

 • Regnskap

 • Fakturering

 • Lønn​

 • Prosjektregnskap​

 • Årsoppgjør​

 • Årsregnskap med noter​

 • Likningspapirer​

 • Bistand til styrets beretning​

 • Generalforsamling​

 • Aksjonæroppgaver​​

 • Selvangivelse for næringsdrivende

 • Outsourcing av lønnsfunksjon og/eller lønnssupport​

 • Merverdiavgift​

 • Skatt og avgift​

 • Fisjoner og fusjoner​

 • Stiftelse/etablering av selskap​

 • Attestasjonsoppgaver​

 • Andre tjenester kan også tilbys på forespørsel​

 • Økonomisk rådgivning

bottom of page