top of page

Bruker regnskapssystemet mer nå!

Nordisk Energikontroll AS byttet til regnskapssystemet Xledger i mars 2019, og siden det har selskapet ikke sett seg tilbake.

 

"I det forrige regnskapsprogrammet hadde vi prosjektlederne veldig lite oversikt over det som skjedde i prosjektene. Hvis vi lurte på en faktura, måtte vi inn til kontoret, sier Olav Feby."

Han er daglig leder i Nordisk Energikontroll AS, som holder til på Skjetten utenfor Lillestrøm. Selskapet er totalentreprenør på miljøvennlige og økonomisk lønnsomme varme- og kjøleanlegg.

Siden det ble stiftet i 1996, da med en egenutviklet kjelevelger, har omsetningen vokst kraftig. I 2018 omsatte selskapet for over 63 millioner kroner, og leverte et resultat etter skatt på 2,2 millioner.

"Vi begynte med varmepumper i 2007, da vi skjønte at folk ville fyre fornybart. Tidligere hadde vi kanskje femti til hundretusen per salg. Nå har vi prosjekter fra fem hundre tusen til 20 millioner kroner, sier Feby."

Nordisk Energikontroll AS utformer, installerer og vedlikeholder varmepumper og fyrsentraler i større bygg, som blant annet borettslag, offentlig sektor og næringsbygg.

Med omsetningsøkning, kom også økte krav til regnskapssystemet. Med det skybaserte regnskapssystemet Xledger, kan nå alle oppgaver løses digitalt og på farten.

Den daglige lederen bruker selv regnskapssystemet til å føre timer, godkjenne bilag, utbetalinger og timelister, samt til å følge opp prosjekter og totaløkonomien til selskapet.

"Det tok kort tid å få opp Xledger, og så langt er erfaringen veldig bra. Jeg tror nesten at jeg bruker regnskapssystemet mer nå, fordi det er raskere å gå inn. Jeg er oftere inne og titter på tallene enn jeg gjorde før."

 

Tidligere måtte de ansatte inn på kontoret hvis de lurte på en faktura, og bilagsgodkjenningen måtte signeres manuelt.

 

"Nå har hver leder oversikt over timene og de inngående og utgående fakturaene som ligger i hvert prosjekt, samtidig som man har med systemet overalt. Vi sparer ytterligere tid med Xledger."

 

Spesielt timeføringen har de ansatte i Nordisk Energikontroll merket går lettere.

 

"For servicegutta har det blitt mye enklere. Det er de som fører mange av de fakturerbare timene, som nå blir fanget opp på en annen måte enn tidligere. Det sikrer blant annet at vi slipper å gå glipp av inntekter."    

I løpet av 2019 aktiveres Xledgers nye kunstige intelligens i bilagsføringen. Det håper Feby vil øke effektiviteten til bokføringen og systemet ytterligere.

 

"Hva var grunnen til at dere valgte Xledger?"

 

"Det var tilliten til Complete Consulting. Vi har jobbet sammen i en del år, og visste at de hadde gjort en grundig sjekk av andre regnskapsprogrammer. Jeg har stor tillit til Complete. Vi får svar på spørsmål og får den hjelpen vi trenger. Xledger fungerer veldig bra for oss, og tilbakemeldingene fra de andre ansatte har også vært veldig bra, avslutter Feby."

 

Besøk Nordisk Energikontroll AS på hjemmesidene https://noen.no/

 

Bide 2.bmp

Studerer regnskapet. Olav Feby (høyre) og Vidar Lønn (venstre). Foto: Audun Bayer-Olsen

vidar og Olav.bmp

Bruker regnskapssystemet mer nå! Olav Feby (høyre) og Vidar Lønn (venstre). Foto: Audun Bayer-Olsen

Nordisk Energikontroll AS: Testimonials
bottom of page